Mỹ Phẩm Phương Anh

Kem body mềm với chất kem mịn, mềm, thơm, thoa cực mát lạnh

Kem body mềm với chất kem mịn, mềm, thơm, thoa cực mát lạnh

🤷 Tâm lý của khách : 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 , 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, nhưng ngại: kem bết dính, nhờn da 🤕
 🌸 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐌𝐞̂̀𝐦 cân hết nhé: 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐊𝐞𝐦 𝐌𝐢̣𝐧, 𝐌𝐞̂̀𝐦, 𝐓𝐡𝐨̛𝐦, 𝐓𝐡𝐨𝐚 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐌𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐧𝐡 💧 
 🌿🌿 Tan hoàn toàn và thấm liền vào da sau khi thoa 👍
🌸 Với thành phần và nguyên liệu nhập khẩu 💯 giúp nuôi dưỡng làm da từ sâu bên trong.
🌸 𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠

_____________________
🔰 Kem body Mềm 2020 Chính hãng 
▪️ Lẻ: 200k
▪️ Sỉ: 110k
(nhập số lượng giá cực ưu đãi)


Tìm kiếm chủ đề: , .

Bài viết liên quan