Xem chi tiết
Kem Body Lemon - Ủ Trắng Chanh

Kem body Lemon nhà em cứ xài 1 – 2 tuần là bảo đảm trắng mơn mởn

Đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘤𝘢̂𝘶 𝘯𝘰́𝘪 " 𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘰 𝘵𝘩𝘪𝘹 𝘦𝘮 𝘴𝘶̛̉𝘢 𝘴𝘰𝘢̣𝘯" 😂😂𝘊𝘶̛́ 𝘮𝘰̛𝘯 𝘮𝘰̛̉𝘯 𝘵𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘯𝘰̃𝘯 𝘯𝘢̀ 𝘳𝘢 𝘹𝘦𝘮 𝘤𝘰́ 𝘬𝘩𝘰̂́𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘰̛̀𝘯 𝘨𝘩𝘦𝘯 𝘬𝘰 𝘯𝘦̀ 😝😝👍👍 KEM 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙇𝙀𝙈𝙊𝙉‼️‼️‼️Kem nhà em cứ...

Xem chi tiết