Mỹ Phẩm Phương Anh

Kem body mềm A Cosmetics trên tạp chí One2fly – VietjetAir Inflight Magazine

Kem body mềm A Cosmetics trên tạp chí One2fly - VietjetAir Inflight Magazine

🍀 KEM BODY MỀM A COSMETICS TRÊN TẠP CHÍ ONE2FLY – VIETJETAIR INFLIGHT MAGAZINE

✈️ Lần trước là lên BAMBOO, lần này là lên VIETJET, coi bộ nàng MỀM nhà Acosmetics bay cao bay xa dữ 😍

Cũng phải thôi, vì nhu cầu làm đẹp là ở khắp mọi nơi, mà muốn làm đẹp thì chị em đâu thể thiếu MỀM được, nên MỀM phải bay muôn nơi để đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho tất cả phụ nữ từ trong nước lẫn nước ngoài đó 🥰
—————————————
🧡Hãy để các chuyên viên Acosmetics chia sẻ nỗi niềm làn da với bạn nhé.

Kem body mềm A Cosmetics trên tạp chí One2fly - VietjetAir Inflight Magazine


Tìm kiếm chủ đề: , .

Bài viết liên quan