Kem Body Lemon - Ủ Trắng Chanh

Tôi không nói da đen là xấu, nhưng tôi nói da trắng đẹp hơn

Tôi không nói da đen là xấu, nhưng tôi nói da trắng đẹp hơn

Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴅᴀ đᴇɴ ʟᴀ̀ xᴀ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ đᴇ̣ᴘ ʜᴏ̛ɴ

Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̀ɴɢ đɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ☃️

Cᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴇᴍ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏɴ đɪ ǫᴜᴀ ᴛʜɪ̀ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ đɪ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟɪᴇ̂́ᴄ 1 ᴄᴀ́ɪ đᴜ́ɴɢ ʜᴇᴍ

Nʜᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ́ɴɢ ɴʜɪ̀ ᴅᴀ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ! Vᴇ̉ đᴇ̣ᴘ Á Đᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴏ̂̃ɪ ᴍᴏᴅᴇ , ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʟᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅᴀ ᴠᴀ̀ɴɢ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ đᴇ̣ᴘ ᴛʜᴏ̂ɪ ‼️

_____________________
🔰 Ủ trắng chanh White Collagen
▪️ Lẻ: 162k
▪️ Sỉ: 105k

Tôi không nói da đen là xấu, nhưng tôi nói da trắng đẹp hơn

Tôi không nói da đen là xấu, nhưng tôi nói da trắng đẹp hơn


Tìm kiếm chủ đề: .

Bài viết liên quan