Mặt Nạ M-Lab

Sơn Tùng đã tin yêu & dùng mặt nạ Mlab

Sơn Tùng đã tin yêu & dùng mặt nạ Mlab

Gửi Mask cho Sỉ dùng thử mà ai cũng khen tấm tắc ❤️ Sỉ cứ 1 thùng nhảy lên thành 2 thùng, 5 thùng. 

SƠN TÙNG ĐÃ TIN YÊU & DÙNG MLAB. MÌNH CŨNG VẬY CÒN BẠN THÌ SAO😍
💙 𝘔𝘢̀𝘶 𝘹𝘢𝘯𝘩: 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘢̂̉𝘮 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘥𝘶𝘺 𝘵𝘳𝘪̀ đ𝘰̣̂ 𝘢̂̉𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘥𝘢.
💛 𝘔𝘢̀𝘶 𝘷𝘢̀𝘯𝘨: 𝘕𝘨𝘢̆𝘯 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘢 𝘮𝘶̣𝘯, 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘴𝘰𝘢́𝘵 𝘣𝘢̃ 𝘯𝘩𝘰̛̀𝘯, 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘮𝘶̣𝘯 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘵𝘰̂́𝘵.
🤍 𝘔𝘢̀𝘶 𝘵𝘳𝘢̆́𝘯𝘨: 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘥𝘢 𝘵𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘯𝘨, 𝘤𝘢̆𝘯𝘨 𝘣𝘰́𝘯𝘨.
𝘔𝘖̂̃𝘐 𝘌𝘔 CÓ CÔ𝘕𝘎 𝘋𝘜̣𝘕𝘎 𝘊𝘜̛̣𝘊 𝘒𝘠̀ 𝘛𝘜𝘠𝘌̣̂𝘛 𝘝𝘖̛̀𝘐

🔰 Giá lẻ niêm yết: 275k/hộp 7 miếng
🔰 Giá sỉ: 205k/hộp (nhập càng nhiều giá càng giảm)

Sơn Tùng đã tin yêu & dùng mặt nạ Mlab

Sơn Tùng đã tin yêu & dùng mặt nạ Mlab

Sơn Tùng đã tin yêu & dùng mặt nạ Mlab


Tìm kiếm chủ đề: .

Bài viết liên quan