Thực phẩm chức năng tổng hợp

Nám nó rất lì nên người trị phải kiên trì

Nám nó rất lì nên người trị phải kiên trì

  Nắng có đẹp đến đâu thì sau 1 cơn mưa ngâu cũng làm tan nắng. 
-Người mà muốn trắng muốn đẹp thì phải cố gắng chăm da
-Mà muốn mọi người khen đẹp thì phải chăm thoa kem ngày 2 lần sáng tối nhé.

Nám nó rất lì nên người trị phải kiên trì

Nám nó rất lì nên người trị phải kiên trì


Bài viết liên quan