Kem Body Lemon - Ủ Trắng Chanh

Khách trải nghiệm Ủ trắng chanh cho phản hồi tốt

Khách trải nghiệm Ủ trắng chanh cho phản hồi tốt

Khách trải nghiệm cho phản hồi tốt đây ạ

𝗖𝗼́ 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗲𝗺 𝗜𝗕 𝗵𝗼̉𝗶 : 𝗨̉ 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗼́ 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴????

𝗘𝗺 𝘅𝗶𝗻 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗹𝗮̀: 𝗖𝗢́ , 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝘅𝗮̀𝗶 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴, 𝗰𝗵𝘂̛́ 𝗵𝗼̉𝗶 𝘁𝗵𝗼̂𝗶 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮🔴🔴🔴

Da càng trắng càng bật tone nhiều ạh!!!!
Da ngâm đen chai lì vẫn sẽ bật tone, càng ủ càng trắng lun ạh!!!

Tuỳ cơ địa mà sau lần Ủ đầu tiên bật từ 3-4tone nhé!!!♥️

ĐẶC BIỆT: sp vô cùng an toàn, có thể sd nhiều lần mà k sợ bào mòn da. Kích ứng da✔️

Muốn trắng thì rinh liền 1 set nhé!!!!

_____________________
🔰 Ủ trắng chanh White Collagen
▪️ Lẻ: 162k
▪️ Sỉ: 105k

Khách trải nghiệm Ủ trắng chanh cho phản hồi tốt

Khách trải nghiệm Ủ trắng chanh cho phản hồi tốt

Khách trải nghiệm Ủ trắng chanh cho phản hồi tốt


Tìm kiếm chủ đề: .

Bài viết liên quan