Mỹ Phẩm Phương Anh

Kem body mềm vừa tốt vừa rẻ quá trời

Kem body mềm vừa tốt vừa rẻ quá trời

🤟 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝘁 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗸𝗼 𝗿𝗲̉ mà em bán kem body mềm 𝗩𝗨̛̀𝗔 𝗧𝗢̂́𝗧 𝗩𝗨̛̀𝗔 𝗥𝗘̉  thì có đỉnh quá ko??? 😘
👉 Chất kem vàng ươm, mịn từng centinmet. Bóng loáng như gương luôn nè. 🙆
👉 Chạm da là tan tức thì, phủ bóng cấp ẩm cho da. 🤗
👉 Thấm nhanh và ko bết rít


Bài viết liên quan