Kem Body Bơ

Feedback khách sử dụng kem body Bơ

Feedback khách sử dụng kem body Bơ

💌 𝐅𝐞𝐞𝐝𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐊𝐄𝐌 𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐁𝐎̛ 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐧𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚𝐢 𝐮𝐩 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜.
Ta nói nghe mà nó mát lòng mát dạ :)))

〰️ 𝐊𝐄𝐌 𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐁𝐎̛ siêu mịn mướt sử dụng đều đặn mỗi ngày sau 10 – 15 da bật tone hú hồn luôn 💧

❌ 𝐂𝐚𝐦 𝐊ế𝐭 𝐊𝐨 𝐓𝐫ắ𝐧𝐠 𝐇𝐨à𝐧 𝐓𝐢ề𝐧
❌ 𝐓𝐫ắ𝐧𝐠 𝐒á𝐧𝐠 𝐊𝐨 𝐇ồ𝐢 𝐓𝐨𝐧𝐞 𝐃𝐚
❌ 𝐇𝐢ệ𝐮 𝐐𝐮ả 𝐋â𝐮 𝐃à𝐢 – 𝐀𝐧 𝐓𝐨à𝐧 𝐓𝐮𝐲ệ𝐭 Đố𝐢
❌ 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭

Sử dụng và cảm nhận chất kem body bơ tuyệt vời từ nhà Lá Organic thôi

Phân phối Kem Body Bơ chính hãng Lá Organic
💰 Sỉ: 205k
💎 Lẻ: 320k

Feedback khách sử dụng kem body Bơ

Feedback khách sử dụng kem body Bơ

Feedback khách sử dụng kem body Bơ

Feedback khách sử dụng kem body Bơ

Feedback khách sử dụng kem body Bơ

Feedback khách sử dụng kem body Bơ


Bài viết liên quan