Mỹ Phẩm Phương Anh

Cách nhận biết mẫu mới Body Mềm 2023 của Acosmetic

Cách nhận biết mẫu mới Body Mềm 2023 của Acosmetic

Bên trong thân hũ được khắc chữ ký của Phương Anh. 
Tem hình cầm hũ sản phẩm mới …
Tem mã code có ghi tên sản phẩm rõ ràng ❤️…
Mẫu cũ công ty chính thức ngưng tất cả hàng từ 1 tháng nay từ 13/5 Cty sẽ thay mã mới.

Cách nhận biết mẫu mới Body Mềm 2023 của Acosmetic

Cách nhận biết mẫu mới Body Mềm 2023 của Acosmetic

Cách nhận biết mẫu mới Body Mềm 2023 của Acosmetic

Cách nhận biết mẫu mới Body Mềm 2023 của Acosmetic

Cách nhận biết mẫu mới Body Mềm 2023 của Acosmetic


Bài viết liên quan